Zaproszenie na uroczyste obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 19 marca 2014 r. odb?d? si? w ?odzi uroczyste obchody imienin Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego po??czone ze wspomnieniem o Marsza?ku Edwardzie ?mig?ym-Rydzu, kt?rego dzie? imienin przypada na 18 marca.
Program obchod?w:
godz. 11.30 - z?o?enie wi??anki kwiat?w przy tablicy pami?tkowej na ul. Wschodniej 19.
godz. 12.00 - uroczysto?ci pod Pomnikiem J?zefa Pi?sudskiego na skwerze im. Zwiazku Strzeleckiego-"Strzelca".
godz. 12.30 - prelekcja prof. Przemys?awa Waingertnera pod tytu?em "Romantyczna realpolitik. J?zef Pi?sudski i Legiony" w Domu-Pomniku J?zefa Pi?sudskiego (siedziba ?DK), sala 221.

12.03.2014. 22:19

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


5 + 7 =