Szkolenie z Polskiego Systemu Walki Wr?cz HALLER

Cz?onkowie Oddzia?u ?od? ZS wzi?li udzia? w zaj?ciach szkoleniowych Polskiego Systemu Walki Wr?cz HALLER, kt?re odby?y si? w dniach 1-2 lutego 2014 r. w Urlach. Opr?cz zaj?c praktycznych przeprowadzone zosta?y wyk?ady dotyczace m.in. psychologii t?umu. Kolejne zaj?cia w kwietniu br.


zdj?cie ze strony:
http://www.psww.com.pl/my-product/zimowa-kadrowka-luty-2014-r/

04.02.2014. 22:44

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 5 =