Przyrzeczenie strzeleckie w Oddziale Łódź ZS

Dnia 10 listopada 2014 r. w trakcie uroczystego capstrzyku pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Lodzi, na skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca" złożyło przyrzeczenie 11 członków Oddziału Łódź ZS.
Przyrzeczenie odebrał komendant Oddziału Łódź pchor. ZS Michał Janasik. Oddział Łodź wystawił także poczet sztandarowy oraz poczet flagowy w czasie uroczysto?ci. Relacj? z uroczysto?ci wraz z list? nazwisk strzelców dopuszczonych do przyrzeczenia opublikowa?a lokalna prasa m.in. "Dziennik Łódzki".

11.11.2014. 23:21

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 9 =