Obchody imienin Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Zgierzu

19 marca br. odbyły się obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i w Zgierzu.

Łódzkie uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 złożeniem przez członków Oddziału Łódź Związku Strzeleckiego wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową usytuowaną na budynku przy ul. Wschodniej 19.

Kolejna część obchodów miała miejsce na skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca", pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzia ona członków organizacji strzeleckich, Polskiej Organizacji Wojskowej, środowisk piłsudczykowskich, władz samorządowych województwa i miasta, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, szkół publicznych, instytucji państwowych i stowarzyszeń. O obchodach imienin Józefa Piłsudskiego w roku 1915 opowiedział prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego Stanisław Świerkowski. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów. Podobnie jak i w roku poprzednim wspólną wiązankę kwiatóww od Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego "Strzelec" i Związku Strzeleckiego "Strzelec" OS-W złożyli mł. insp. ZS Dariusz Nowiński, brygadier ZS Krzysztof Wojewódzki oraz brygadier ZS Józef Wodziński.


Nast?pnym punktem programu by?a prelekcja prof. Przemys?awa Waingertnera z Instytutu Historii Uniwersytetu ??dzkiego pod tytu?em ?Romantyczna realpolitik. J?zef Pi?sudski i Legiony?. T? cz??? poprowadzi? m?. inspektor ZS Dariusz Nowi?ski.


Po po?udniu odby?y si? uroczysto?ci w Zgierzu, kt?rych organizatorem by? Zwi?zek Strzelecki ?Strzelec?. W obecno?ci pani prezydent Zgierza dr Iwony Wieczorek zgromadzona m?odzie? strzelecka, szkolna oraz zgierzanie mieli okazj? upami?tni? J?zefa Pi?sudskiego przy tablicy po?wi?conej Marii Pi?sudskiej ? matce Marsza?ka. Okoliczno?ciowe przem?wienia wyg?osi?a pani prezydent oraz Komendant G??wny ZS ?Strzelec? brygadier ZS Krzysztof Wojew?dzki.

19.03.2014. 00:01

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


4 + 6 =