152. rocznica powstania styczniowego

W dniach 22 i 23 stycznia 2015 r. w ?odzi odbywa?y si? obchody 152 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Jednym ze wsp??organizator?w uroczysto?ci by? Oddzia? ?od? Zwi?zku Strzeleckiego.
Dnia 22 stycznia uroczysto?ci odbywa?y si? na Starym Cmentarzu w ?odzi, gdzie odwiedzone zosta?y groby powsta?c?w styczniowych poleg?ych podczas walk oraz zmar?ych ju? po zako?czeniu zrywu powsta?czego.
Dnia 23 stycznia odprawiona zosta?a w ko?ciele pw. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny przy placu Ko?cielnym w ?odzi msza ?w. w intencji powsta?c?w. Nast?pnie uczestnicy uroczysto?ci przemaszerowali pod tablic? pami?tkow? wmurowan? w miejscu strace? powsta?c?w przy Rynku Ba?uckim (ul. ?agiewnicka 27) oraz pod krzy? powsta?czy, nieopodal Ronda Powsta?c?w Styczniowych. W obu tych miejscach przypomniano o wydarzeniach sprzed 152 lat oraz z?o?ono wi?zanki kwiat?w.

24.01.2015. 20:53

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 5 =