146. rocznica urodzin J?zefa Pisudskiego

W dniu 5 grudnia br. przypada 146. rocznica urodzin tw?rcy Zwi?zku Strzeleckiego, Pierwszego Marsza?ka Polski, Naczelnego Wodza i Naczelnika Pa?stwa J?zefa Pi?sudskeigo.

Zu??w

Jak odnotowano w akcie chrztu:
Roku tysi?c osiemset sze??dziesi?tego si?dmego, miesi?ca grudnia, dnia 3 (wg kalendarza julia?skiego, wg gregoria?skiego by? to 15 grudnia)w Sorokopolu, w ko?ciele rzymsko-katolickim, ksi?dz Tomasz Woli?ski, proboszcz tego? ko?cio?a, ochrzci? z zachowaniem wszelkich obrz?d?w sakramentu, imionami J?zef Klemens, niemowl? p?ci meskiej, urodzone tego? roku 23 listopada (czyli 5 grudnia wg kalendarza gregoria?skiego) w dobrach Zu??w, parafii sorokopolskiej, syna ma??onk?w ?lubnych J?zefa i Marii z Billewicz?w Pi?sudskich, stanu szlacheckiego. Trzymali do chrztu: J?zef Marcinkowski z Konstancj? Rogalsk?, oboje stanu szlacheckiego

Powiewi?rka

Oddzia? ??d? Zwi?zku Strzeleckiego zaprasza wszystkich mieszka?c?w ?odzi, przedstawicieli w?adz, s?u?b mundurowych, szk?w i stowarzysze? na uroczysto?c z?o?enia kwiat?w pod Pomnikiem Marsza?ka J?efa Pi?sudskiego w ?odzi.
Rozpoczecie - godz. 15.30

02.12.2013. 22:32

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


4 + 6 =