Obchody imienien Józefa Piłsudskiego - zaproszenie

Komentarze (0) 09.03.2015. 00:24

152. rocznica powstania styczniowego

W dniach 22 i 23 stycznia 2015 r. w ?odzi odbywa?y si? obchody 152 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Jednym ze wsp??organizator?w uroczysto?ci by? Oddzia? ?od? Zwi?zku Strzeleckiego.
Dnia 22 stycznia uroczysto?ci odbywa?y si? na Starym Cmentarzu w ?odzi, gdzie odwiedzone zosta?y groby powsta?c?w styczniowych poleg?ych podczas walk oraz zmar?ych ju? po zako?czeniu zrywu powsta?czego.
Dnia 23 stycznia odprawiona zosta?a w ko?ciele pw. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny przy placu Ko?cielnym w ?odzi msza ?w. w intencji powsta?c?w. Nast?pnie uczestnicy uroczysto?ci przemaszerowali pod tablic? pami?tkow? wmurowan? w miejscu strace? powsta?c?w przy Rynku Ba?uckim (ul. ?agiewnicka 27) oraz pod krzy? powsta?czy, nieopodal Ronda Powsta?c?w Styczniowych. W obu tych miejscach przypomniano o wydarzeniach sprzed 152 lat oraz z?o?ono wi?zanki kwiat?w.

Komentarze (0) 24.01.2015. 20:53

Przyrzeczenie strzeleckie w Oddziale Łódź ZS

Dnia 10 listopada 2014 r. w trakcie uroczystego capstrzyku pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Lodzi, na skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca" złożyło przyrzeczenie 11 członków Oddziału Łódź ZS.
Przyrzeczenie odebrał komendant Oddziału Łódź pchor. ZS Michał Janasik. Oddział Łodź wystawił także poczet sztandarowy oraz poczet flagowy w czasie uroczysto?ci. Relacj? z uroczysto?ci wraz z list? nazwisk strzelców dopuszczonych do przyrzeczenia opublikowa?a lokalna prasa m.in. "Dziennik Łódzki".

Komentarze (0) 11.11.2014. 23:21

Obchody imienin Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Zgierzu

19 marca br. odbyły się obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i w Zgierzu.

Łódzkie uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 złożeniem przez członków Oddziału Łódź Związku Strzeleckiego wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową usytuowaną na budynku przy ul. Wschodniej 19.

Kolejna część obchodów miała miejsce na skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca", pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzia ona członków organizacji strzeleckich, Polskiej Organizacji Wojskowej, środowisk piłsudczykowskich, władz samorządowych województwa i miasta, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, szkół publicznych, instytucji państwowych i stowarzyszeń. O obchodach imienin Józefa Piłsudskiego w roku 1915 opowiedział prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego Stanisław Świerkowski. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów. Podobnie jak i w roku poprzednim wspólną wiązankę kwiatóww od Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego "Strzelec" i Związku Strzeleckiego "Strzelec" OS-W złożyli mł. insp. ZS Dariusz Nowiński, brygadier ZS Krzysztof Wojewódzki oraz brygadier ZS Józef Wodziński.


Nast?pnym punktem programu by?a prelekcja prof. Przemys?awa Waingertnera z Instytutu Historii Uniwersytetu ??dzkiego pod tytu?em ?Romantyczna realpolitik. J?zef Pi?sudski i Legiony?. T? cz??? poprowadzi? m?. inspektor ZS Dariusz Nowi?ski.


Po po?udniu odby?y si? uroczysto?ci w Zgierzu, kt?rych organizatorem by? Zwi?zek Strzelecki ?Strzelec?. W obecno?ci pani prezydent Zgierza dr Iwony Wieczorek zgromadzona m?odzie? strzelecka, szkolna oraz zgierzanie mieli okazj? upami?tni? J?zefa Pi?sudskiego przy tablicy po?wi?conej Marii Pi?sudskiej ? matce Marsza?ka. Okoliczno?ciowe przem?wienia wyg?osi?a pani prezydent oraz Komendant G??wny ZS ?Strzelec? brygadier ZS Krzysztof Wojew?dzki.

Komentarze (0) 19.03.2014. 00:01

Zaproszenie na uroczyste obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 19 marca 2014 r. odb?d? si? w ?odzi uroczyste obchody imienin Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego po??czone ze wspomnieniem o Marsza?ku Edwardzie ?mig?ym-Rydzu, kt?rego dzie? imienin przypada na 18 marca.
Program obchod?w:
godz. 11.30 - z?o?enie wi??anki kwiat?w przy tablicy pami?tkowej na ul. Wschodniej 19.
godz. 12.00 - uroczysto?ci pod Pomnikiem J?zefa Pi?sudskiego na skwerze im. Zwiazku Strzeleckiego-"Strzelca".
godz. 12.30 - prelekcja prof. Przemys?awa Waingertnera pod tytu?em "Romantyczna realpolitik. J?zef Pi?sudski i Legiony" w Domu-Pomniku J?zefa Pi?sudskiego (siedziba ?DK), sala 221.

Komentarze (0) 12.03.2014. 22:19

<< Pierwszy < Poprzednia [1 / 3] Następna > Ostatni >>

Ostatnie newsy

  • Brak artykułów

Ostatnie komentarze

  • Brak komentarzy

Polecamy