Szkolenie strzeleckie

Dnia 21 maja br. strzelcy z oddziałów Łódź i Skierniewice wzięli udział w szkoleniu strzeleckim. Dla części uczestników szkolenia był to pierwszy kontakt z bronią bojową, a dla części okazja do doskonalenia swoich umiejętności.

Szkolenie zorganizowane zostało przez 1 batalion kawalerii powietrznej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Strzelcy zapoznali się z budową karabinka Beryl wz. 2004, a każdy z uczestników szkolenia miał za zadanie dokonać rozłożenia i złożenia broni.

Następnie osoby, które nie miały jeszcze okazji strzelać z broni bojowej miały okazję strzelać z amunicji ślepej. Zasadniczą częścią było przeprowadzenie strzelania szkolnego nr 1 z karabinka Beryl do figury bojowej nr 23p, z odległości 100 m z wykorzystaniem podpórki. W drugiej części szkolenia przeprowadzono strzelanie szkolne nr 1 z pistoletu WIST do tej samej figury bojowej z odległości 15 m.

Kolejne szkolenie strzeleckie zaplanowane jest na miesiąc wrzesień

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji "Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r."

Komentarze (0) 21.05.2015. 22:47

II Piknik Rodzinny

W dniu 17 maja 2015r. strzelcy z Oddziału Łódź wzięli udział w II edycji pikniku rodzinnego, zorganizowanego przez zaprzyjaźnione Centrum Edukacji "Oświatowiec". Piknik podobnie jak przed rokiem zorganizowany został w Parku Staromiejskim. W ramach atrakcji strzelcy przygotowali strzelnicę, na której chętni mogli strzelać z replik broni, rozłożyć karabin kbk AK-74M oraz zapoznać się z oporządzeniem znajdującym się na wyposażeniu naszych członków.

Komentarze (0) 17.05.2015. 22:21

25-kilometrowy marsz kondycyjny

Długi majowy weekend strzelcy z Oddziału Łódź postanowili wykorzystać do przeprowadzenia 25-kilometrowego marszu kondycyjnego.
Trasa marszu rozpoczynała się w Justynowie, a następnie wiodła przez Gałków, Gałków Duży i Mały, Zielona Góra z powrotem do Justynowa. Oprócz sprawdzianu wytrzymałości fizycznej uczestnicy mieli możliwość odnowienia swej wiedzy z zakresu terenoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywani szkicu trasy z marszu.

Komentarze (0) 03.05.2015. 21:49

Zajęcia z bronioznawstwa

Dnia 18 kwietnia członkowie Oddziału Łódź ZS wraz z członkami Polskiej Organizacji Wojskowej wzięli udział w szkoleniu z zakresu zasad posługiwania się bronią palną oraz bronioznawstwa. Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawiciela firmy Militaria Łódź (www.militarialodz.pl)

W teoretycznej części szkolenia omówione zostały zasady posługiwania się bronią palną, obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Po zakończeniu tej części szkolenia uczestnicy zdawali test z nabytej wiedzy.

W części praktycznej omówiona została budowa oraz zasady działania następującej broni: kbk AK (AKMS), kbk wz. 96 "Beryl", pistolet maszynowy PM-98 "Glauberyt" oraz pistolet Glock. Każdy z uczestników miał możliwość przećwiczenia rozebrania i złożenia omawianej broni. Szkolenie to było pierwszą częścią zajęć, które poprzedzać mają strzelanie zaplanowane na miesiąc maj br.

Komentarze (0) 19.04.2015. 12:19

Kongres Organizacji Proobronnych

W dniach 20-21 marca 2015 r. w Warszawie odbył się Kongres Organizacji Proobronnych. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Związku Strzeleckiego w Łodzi. W pierwszym dniu obrad do najważniejszych zdarzeń należy zaliczyć wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz utworzenie Federacji Organizacji Proobronnych. Minister Tomasz Siemoniak zapowiedział wprowadzenie w życie minimalnego zakresu szkolenia jakie powinni przejść członkowie organizacji proobronnych oraz umożliwienie włączenia członków takich organizacji w struktury Narodowych Sił Rezerwowowych.
20 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie założycielskie Federacji Organizacji Proobornnych. Wśród członków - założycieli znalazł się także Związek Strzelecki. Do Zarządu Federacji wybrany został Komendant Główny ZS st. inspektor Roman Burek, a członkiem Komisji Rewizyjnej inspektor ZS Dariusz Nowiński z Oddziału Łódź.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od wystąpienia szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja. Następnie występowali przedstawiciele największych organizacji pro obronnych w tym Związku Strzeleckiego. Podsumowaniem konferencji było wystąpienie przewodniczącego Zarządu FOP gen. dyw. w stanie spocz. Bogusława Packa oraz dyskusja. Toczyła się ona wokół możliwości przystąpienia innych organizacji do Federacji, a także jej działalności.

Komentarze (0) 22.03.2015. 09:09