Historia Oddziału

Początki Oddziału Łódź ZS sięgają lata 1996 r. W czasie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w sierpniu 1996 r. zainteresowanie utworzeniem struktury ZS na terenie Łodzi wyrazili Michał Marek, Dariusz Nowiński i Konrad Śliwkiewicz. W dniu 30 września 1996 r. Komendant Główny powołał Okręg Łódzki ZS (obejmujący swym terenem ówczesne województwo łódzkie). Pierwszym Inspektorem Okręgu został Dariusz Nowiński.

Swą działalność skoncentrowano na młodzieży łódzkich szkół podstawowych i średnich.

Najwyższe stany liczebne oddział posiadał w latach 1999-2001 kiedy to struktura łódzka liczyła około 50 członków.

Od 1998 r. Oddział Łódź organizuje Marsze Szlakiem Powstania Styczniowego Łódź-Dobra. Do tej pory odbyło się osiemnaście Marszów.

Strzelcy z Łodzi stanowili trzon zwycięskich drużyn w zawodach marszowych rozgrywanych w czasie Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 2001 i 2002 r.

Siedziba oddziału od samego początku znajduje się w Domu-Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gen. R. Traugutta 18 w Łodzi.

Komendantami Oddziału Łódź byli:

Dariusz Nowiński
Krzysztof Mikołajczyk
Mateusz Marek
Przemysław Pawlak
Michał Janasik

21.11.2013. 06:19