Dla rodziców

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w dziale przeznaczonym dla tych, którzy nie posiadają informacji o naszej organizacji, a z którą mają kontakt poprzez swoje dzieci.

Postaramy się tutaj odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, a także objaśnić zasady naszej działalności.
Apelujemy również o utrzymywanie ścisłego kontaktu z komendantami oddziałów, do których należą Wasze dzieci, zarówno po to, aby wiedzieć co się w oddziale dzieje, ale także po to by może w czymś pomóc...

O Związku Strzeleckim

Jesteśmy organizacją, której korzenie sięgają 1908 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w zaborze austriackim stworzono struktury organizacji, która miała stanowić kuźnię kadr odrodzonego Wojska Polskiego. Z szeregów Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich w 1914 roku powstały Legiony Polskie. Przeszkolone w ZS osoby znakomicie sprawdziły się jako żołnierze walczący o Niepodległość.
Z szeregów Związku Strzeleckiego wywodziło się także wielu przyszłych generałów oraz znaczących osób w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. W 1939 roku Związek Strzelecki był największą organizacją skupiająca młodzież, liczył pół miliona członków. Szkolenie prowadzone w Związku było uzgodnione i prowadzone pod nadzorem Wojska Polskiego.
Okres po 1945 roku nie sprzyjał odrodzeniu ruchu strzeleckiego. Władze nie zezwoliły na utworzenie organizacji, która mogłaby stać się konkurencją dla upartyjnionych przybudówek w postaci stowarzyszeń młodzieżowych.
Ruch strzelecki odrodził się dopiero po 1989 roku. Nasza organizacja powstała w 1989 roku. Pierwotnie swą główną siedzibę miała w Radomiu, następnie w Warszawie a od 2002 roku w Łodzi.
Związek Strzelecki zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239467.

Młodzież należąca do Związku Strzeleckiego szkoli się w następującym zakresie:
- musztra,
- bronioznawstwo,
- terenoznawstwo,
- pierwsza pomoc,
- walka wręcz,
- taktyka wojskowa,
- łączność.

Integralnymi częściami systemu szkolenia są także zajęcia kształtujące sprawność fizyczną oraz wychowanie patriotyczne. Wszystkie te elementy kształtują umiejętności w zakresie dyscypliny i działania w zespole.

Ile to kosztuje?

Osoby będące członkami Związku Strzeleckiego ponoszą opłaty związane z:
- płatnością składek organizacyjnych (3 zł niepracujący, 5 zł pracujący - miesięcznie),
- udziałem w imprezach organizowanych przez Związek Strzelecki takich jak: szkolenia strzeleckie, obozy itp.
Informujemy także, że Związek Strzelecki nie zatrudnia pracowników, a kadra pracuje społecznie.

Liczymy na Państwa pomoc!

Związek utrzymuje się z wpłat członków oraz dofinansowania otrzymywanego z organów administracji państwowej, samorządowej a także od prywatnych sponsorów.
Ubiegamy się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc naszą działalność prosimy o wpłaty na konto nr: 18 2130 0004 2001 0351 3991 0001

Jeśli życzą sobie Państwo, aby wpłata wspomogła działalność naszego oddziału, to prosimy o zaznaczenie tego na dowodzie wpłaty.