Życzenia Świąteczne

W imieniu Oddzia?u ??d? ZS sk?adam wszystkim strzelcom, sympatykom Zwi?zku Strzeleckiego, mieszka?com wojew?dztwa ??dzkiego oraz ?rodowisku pi?sudczykowskiemu najserdeczniejsze ?yczenia z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy.
?ycz?, aby ?wi?ta sta?y si? okazj? do spotka? w rodzinnym gronie i przynios?y rado?c, kt?ra towarzyszy?a wszystkim, kt?rzy uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa.

Komendant Oddzia?u ??d?
pchor. ZS Micha? Janasik


19.04.2014. 22:51

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


7 + 4 =