Strzelanie szkolne z karabinka wz.96 Beryl

28.05.2014r strzelcy z naszego oddzia?u a tak?e ze Skierniewic, Warszawy i Zwolenia wzi?li udzia? w strzelaniu szkolnym z karabinka wz. 96 Beryl na strzelnicy wojskowej w Je?ewie. Strzelanie prowadzili ?o?nierze z 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Le?nicy Wielkiej.

29.05.2014. 12:06