Sprz?tanie grob?w ?o?nierzy i powsta?c?w styczniowych

Oddzia? ??d? ZS wzi?? udzia? w porzadkowaniu grob?w zo?nierzy z okresu lat 1914-1921 oraz mogi? powsta?c?w styczniowych. Akcja odbywa?a si? w ramach Tygodnia Patriotycznego.


Od kilku lat prowadzona jest przez nasz oddzia? akacja ewidencjonowania grob?w zo?nierzy J?zefa Pi?sudskiego z lat 1914-1921 oraz powsta?c?w styczniowych. W ostatnia sobot? przed ?wi?tem Zmar?ych strzelcy, harcerze, uczniowie oraz osoby niezrzeszone uczestnicz? w porz?dkowaniu tych grob?w oraz oznaczania ich specjalnymi tabliczkami, kt?re maj? przypomnie? o tych, kt?rzy zbrojnie walczyli o odzyskanie niepodleg?o?ci.


W tegorocznej akcji uczestniczy?o ponad 60 os?b. Strzelcy odpowiedzialni byli zar?wno za porzadkowanie grob?w, jak i za wskazywanie grob?w objetych akcj?.

Zamieszczamy tak?e link do relacji Radia ??d? z naszej akcji:
relacja w Radio ??d?

26.10.2013. 19:56

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


2 + 1 =