Spacer na Starym Cmentarzu

Oko?o siedemdziesi?t os?b wzi??o udzia? w spacerze po Starym Cmentarzu, prowadzonym przez m?. inspektora ZS Dariusz Nowi?skiego. By? to jeden z punkt?w programu Tygodnia Patriotycznego. W zwi?zku z przypadaj?c? w bie??cym roku 150. rocznic? wybuchu powstania styczniowego trasa spaceru przebiega?a szlakiem grob?w powsta?c?w styczniowych oraz os?b powstanie wspomagaj?cych. Spacer rozpocz?? si? od cz??ci ewangelickiej kompleksu cmentarnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej. Tutaj uczestnicy odwiedzili gr?b dr. Juliusza Lohrera, kt?ry udziela? pomocy powsta?com walcz?cym pod Dobr? nieopodal ?odzi.Na cmentarzu katolickim odwiedzono gr?b Konstantego i Marii Piotrowicz?w, Anastazego Bitdorfa, bratni? mogi?? skrywaj?c? prochy 7 powsta?c?w, farmaceuty Marcelego Ku?nickiego, prezydenta ?odzi w okresie postania Andrzeja Rosickiego. Spacer zako?czy? si? przy kwaterze powsta?c?w styczniowych zmar?ych ju? w okresie odrodzonej Rzeczypospolitej. Dodatkow? niespodziank? by?a mo?liwo?? odwiedzenia grobu powsta?ca, kt?ry nie jest w ?aden spos?b oznaczony. Jedna z uczestniczek spaceru wskaza?a gr?b, kt?ry otoczony by? kiedy? opiek?, ale od d?u?szego czasu popada? w zapomnienie.Relacje ze spaceru zamie?ci?y Telewizja Polska i Radio ??d?.
Relacja TVP
Relacja w Radio ??d?

10.11.2013. 23:06

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 8 =