Prezentacja w Parku Staromiejskim

Dnia 18 maja w??czyli?my si? w Piknik organizowany przez Centrum Edukacji O?wiatowiec w Parku Staromiejskim. Nasze stanowisko obejmowa?o: prezentacj? replik i sprz?tu, prezentacj? AK74M z mo?liwo?ci? roz?o?enia, strzelnic? dla wiatr?wek (strzelanie z broni kr?tkiej), a tak?e wy?wietlanie naszych filmik?w promocyjnych (m.in.: https://www.youtube.com/watch?v=SJKbG7359r0&feature=youtu.be). Nasza sekcja cieszy?a si? ogromn? popularno?ci?.


(zdj?cia udost?pnione dzi?ki uprzejmo?ci www.oswiatowiec.com.pl)

20.05.2014. 11:37

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


8 + 1 =