Oddzia? ??d? w Wojew?dzkim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w ?odzi

Dnia 20 marca w Wojew?dzkim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w ?odzi odby?a si? konferencja "Pami?tamy o ?o?nierzach Armii ??d?. W 75. rocznic? powstania Armii". Odby?a si? ona w ramach projektu edukacji patriotycznej "Od Legion?w Polskich do niepodleg?o?ci i obrony II Rzeczypospolitej".
Wzi?li w niej udzia? m.in. strzelcy z Oddzia?u ?od? ZS, kt?rzy zaprezentowali inicjatyw? pod nazw? "?o?nierzowi Niepodleg?o?ci", dotycz?c? tak?e poleg?ych ?o?nierzy Armii ??d?. Polega ona na uapmi?tnianiu miejsc poch?wku tych ?o?nierzy, przed nadej?ciem ?wi?ta Zmar?ych, specjalnie przygotowanymi tabliczkami.

20.03.2014. 00:12

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


2 + 1 =