Odby?y si? zawody w tr?jboju strzeleckim

W ramach Tygodnia Patriotycznego odby?a si? kolejna impreza organizowana przez Oddzia? ??d? Zwi?zku Strzeleckiego. We wsp??pracy z Klubem Strzeleckim ?Dziesi?tka? , na strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w ?odzi, przeprowadzone zosta?y zawody w tr?jboju strzeleckim. Uczestnicy strzelali z karabinka sportowego na odleg?o?? 50 m, z broni pneumatycznej do tarcz uchylnych w ramach pojedynku strzeleckiego oraz rzucali granatem do celu na odleg?o?? 20 m.
Mimo niesprzyjaj?cej pogody odliczy?y si? prawie wszystkie ze zg?oszonych dru?yn. Najwi?cej emocji wzbudza? oczywi?cie pojedynek strzelecki, kt?ry wbrew pozorom nie stanowi? naj?atwiejszej z konkurencji.
Wsp??zawodnictwo by?o niezwykle wyr?wnane, a o ko?cowych wynikach, przy r?wnej liczbie punkt?w, zadecydowa? wynik pojedynku strzeleckiego.

Pierwsze miejsce zaj??a dru?yna Zespo?u Szk?? Ponadgimnazjalnych nr 15 w ?odzi. Drugie miejsce zaj??a dru?yna nr 2 Oddzia?u ??d? ZS. Trzecie miejsce przypad?o dru?ynie S.A.R.S.

Nagrody dla zwyci?skich dru?yn ufundowali organizatorzy Tygodnia Patriotycznego oraz Urz?d Wojew?dzki w ?odzi.
W gronie wsp??organizator?w podj?to decyzj? o kontynuacji zawodow w tr?jboju strzeleckim w kolejnej edycji Tygodnia Patriotycznego.

08.11.2014. 19:02

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


6 + 3 =