Obóz szkoleniowy Oddziału

W dniach 17-22 sierpnia w Jeżewie odbył się obóz szkoleniowy członków Oddziału Łódź Związku Strzeleckiego. Szkolenie prowadzone było przez żołnierzy 1. batalionu kawalerii powietrznej Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej oraz kadrę oddziału.


W ramach zajęć zrealizowano szkolenie m.in. z zakresu:
- szyków poruszania się,
- sygnałów dowodzenia,
- musztry bojowej w tym: szturm drużyny, zerwanie kontaktu, reakcja na kontakt, szturm na budynek, przeszukiwanie budynku, zrywanie kontaktu metodą „Fala”, zrywanie kontaktu metoda „Australia peel”,
- organizacji zasadzki,
- musztry formalnej,
- terenoznawstwa (pomiar odległości, użycie busoli, marsz na azymut),
- procedur BLOS,
- udzielania pierwszej pomocy,
- metod pokonywania terenu,
- rozbudowy inżynieryjnej,
- rzutu granatem w różnych pozycjach,
- historii Związku Strzeleckiego i życiorysu Józefa Piłsudskiego,
- regulaminów obowiązujących w Związku Strzeleckim.

Kilkanaście godzin szkolenia dziennie pozwoliło na zapoznanie się z nową tematyką i utrwalenie posiadanych już wiedzy i umiejętności. Kilkudniowe szkolenie zakończyło się nocnym marszem na azymut, połączonym z wykonywaniem zadań opartych na materiale szkoleniowym.
Obóz odbył się w ramach realizacji „Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”.
Miejsce obozu udostępnione zostało przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

23.08.2015. 00:39

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


4 + 2 =