?odzki Dzie? Legion

Z okazji setnej rocznicy utworzenia przez Pi?sudskiego Legion?w Polskich, Oddzia? ?od? zwiazku Strzeleckiego zaprasza do uczestnictwa w ??dzkim Dniu Legion?w!

W sk?ad dnia wchodzi:
- Piknik Militarny - godz. 11-17 ul. Tuwima 34. Na pikniku zobaczy? b?dzie mo?na wojsko, organizacje proobronne i rekonstrukcyjne, sprz?t wojskowy wsp??czesny i dawny, bro? oraz wystawy historyczne IPN.
Opr?cz tego, w godz. 13-17 otwarte b?dzie kino, gdzie za darmo obejrze? b?dzie mo?na filmy o tematyce Legionowej, a tak?e pos?ucha? opowiada? rodzin Legionist?w.
Otwarte b?dzie tak?e Kasyno Wojskowe, z autentycznym wojskowym jedzeniem!
- Gra miejska "Szlakiem Legion?w Polskich" gdzie dla najlepszych uczestnik?w czekaj? nagrody ufundowane przez IPN i Muzeum Tradycji Niepodleg?o?ciowych w ?odzi.
Nagrod? g??wn? dla najlepszego uczestnika grupowego jest darmowy dzie? integracyjny z JS 4008 ??d? dla ca?ej klasy!

Nale?y zg?osi? si? 20 wrze?nia o godz. 10 w odtworzonym punkcie werbunkowym Legion?w na dziedzi?cu III Liceum Og?lnokszta?c?cego przy ul. Sienkiewicza 46 w ?odzi. Na uczestnik?w czekaj? ciekawe zadania w punktach rozmieszczonych na terenie ??dzkiego ?r?dmie?cia, w miejscach zwi?zanych historycznie z Legionami.

Udzia? w ???dzkim Dniu Legion?w? jest bezp?atny.
Szczeg??y na stronie: http://js4008.zs-strzelec.mil.pl/

Patronat honorowy nad projektem obj?li:
- Wojewoda ??dzki
- Instytut Pami?ci Narodowej
- Muzeum Tradycji Niepodleg?o?ciowych w ?odzi

Patronat medialny obj?li:
- TVP ??d?
- Radi0 ??d?
- Obronanarodowa.pl
- Strzelecki Portal Informacyjny

16.09.2014. 21:11

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


1 + 9 =