Kongres Organizacji Proobronnych

W dniach 20-21 marca 2015 r. w Warszawie odbył się Kongres Organizacji Proobronnych. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Związku Strzeleckiego w Łodzi. W pierwszym dniu obrad do najważniejszych zdarzeń należy zaliczyć wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz utworzenie Federacji Organizacji Proobronnych. Minister Tomasz Siemoniak zapowiedział wprowadzenie w życie minimalnego zakresu szkolenia jakie powinni przejść członkowie organizacji proobronnych oraz umożliwienie włączenia członków takich organizacji w struktury Narodowych Sił Rezerwowowych.
20 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie założycielskie Federacji Organizacji Proobornnych. Wśród członków - założycieli znalazł się także Związek Strzelecki. Do Zarządu Federacji wybrany został Komendant Główny ZS st. inspektor Roman Burek, a członkiem Komisji Rewizyjnej inspektor ZS Dariusz Nowiński z Oddziału Łódź.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od wystąpienia szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja. Następnie występowali przedstawiciele największych organizacji pro obronnych w tym Związku Strzeleckiego. Podsumowaniem konferencji było wystąpienie przewodniczącego Zarządu FOP gen. dyw. w stanie spocz. Bogusława Packa oraz dyskusja. Toczyła się ona wokół możliwości przystąpienia innych organizacji do Federacji, a także jej działalności.

22.03.2015. 09:09

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


5 + 7 =