III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci

III Muzyczne Drogi do Niepodleg?o?ci Oddzia? ??d? ZS by? jednym ze wsp??organizator?w ?III Muzycznych Dr?g do Niepodleg?o?ci?. Podobnie jak przed dwoma laty i przed rokiem, w Kinie Studyjnym ??dzkiego Domu Kultury, kilkuset ?odzian mia?o okazj? przypomnie? sobie pie?ni z okresu walk o niepodleg?o?? Polski.Na dob?r repertuaru mia?a wp?yw okr?g?a rocznica wybuchu postania styczniowego. Jednak wyst?p rozpocz?? si? od czterech utwor?w z okresu pierwszej wojny ?wiatowej, kt?re za?piewa?a i zagra?a na fla?oletach kilkudziesi?cioosbowa grupa dzieci z ??dzkich szk??. Nast?pnie uczestnicy ?piewali piosenki i pie?ni z lat 1930-1964. W?r?d nich znalaz?y si? m.in. ?Bywaj dziewcz? zdrowa?, ?Pie?? z obozu Langiewicza?, ?Marsz strzelc?w? czy ?Czarna sukienka?.Ka?dy z uczestnik?w otrzyma? bezp?atny ?piewnik, kt?ry zawiera? dwadzie?cia sze?? pie?ni. Wykonawcami prowadz?cymi ?piew byli studenci Akademii Muzycznej w ?odzi, w?r?d kt?rych znalaz? si? prawnuk ?o?nierza I Kompanii Kadrowej Jan Przepa?kowski.

10.11.2013. 23:31

Komentarze

Ten temat nie został jeszcze skomentowany

Dodaj komentarz

* = wymagane pole

:

:

:


3 + 1 =